Gromadzenie i wykorzystanie deszczówki

Zobacz galerię | REWATEC katalog | REWATEC Katalog DE | Ulotka AquaKing 2011

Ceny wody pitnej rosną niemal z każdym dniem. W niektórych regionach Polski cena za 1 m3 przekroczyła już 10 PLN. Zużycie wody w okresach letnich – głównie do nawadniania ogrodów – powoduje znaczne spadki ciśnienia w sieci, powodując tym samym braki wody do celów konsumpcyjnych i higienicznych. Magazynowanie wody deszczowej w okresach opadów daje więc możliwość częściowego uniezależnienia się od braku wody lub jej niskiego ciśnienia w sieci wodociągowej.

W Polsce zapotrzebowanie na wodę pokrywane jest w coraz większym stopniu w oparciu o wody podziemne, a wyraźnie spada pobór wód z ujęć powierzchniowych. Pomimo stale zmniejszającego się zużycia wody jest ono nadal wysokie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Woda dostarczana do polskich domów musi spełniać określone wymagania odnośnie jakości. Ta, którą używamy do picia, wykorzystywana jest powszechnie również do innych celów gospodarczych takich jak podlewanie ogrodów, mycie samochodów, pranie czy spłukiwanie toalet, gdzie tka wysoka jakość nie jest konieczna.

W sytuacjach, gdy jakość wody nie jest wymagana, rozsądne wydaje się wykorzystanie wody deszczowej, którą można zebrać z powierzchni dachów i tarasów, a następnie gromadzenie jej d podziemnych zbiornikach w celu późniejszego jej wykorzystania.

W gospodarstwie domowym z dziennego zużycia wody kształtującego się na poziomie 150 litrów na dobę ponad 40 litrów zużywa się na spłukiwanie miski ustępowej (woda ta jest oczyszczona i przygotowana do celów spożywczych). Pozostałe 110 litrów wykorzystuje się na takie aplikacje jak: higiena osobista – 50 litrów, mycie naczyń – 12 litrów, cele spożywcze – 5 litrów, mycie naczyń – 12 litrów, cele spożywcze – 5 litrów oraz: pranie, mycie samochodu, porządki w domu i ogrodzie (wszystkie one zużywają resztę, czyli ponad 40 litrów). Podsumowując więc widać wyraźnie, iż z dziennego zużycia około połowę wody można zastąpić wodą niemającą jakości spożywczej czy deszczówką!

Poprawnie zaprojektowany i wykonany z odpowiednich elementów system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej będzie bezproblemowo funkcjonował przez wiele lat. Dostarczy on wodę o jakości odpowiedniej do większości zastosowań domowych. Jej jakość przewyższać będzie określoną w normach jakość wód w jeziorach.

Ze względu na przeznaczenie wody systemy gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej podzielić można na dwa główne rodzaje:

  •  Systemy ogrodowe

W ramach systemów deszczówka może być wykorzystywana do polewania zieleni w ogrodzie, zmywania powierzchni zewnętrznych, np. tarasów lub podjazdów do garaży, a także do mycia samochodów. Coraz popularniejszym kierunkiem zastosowania tych systemów jest połączenie ich z automatycznym systemem nawadniającym wykorzystującym np zraszacze wynurzane.

  • Systemy domowe (lub domowo-ogrodowe)

Systemy te służą do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej do zasilania spłuczek, pisuarów, a także pralek w budynkach. W wielu przypadkach systemy te również obsługują podlewanie trawników (w powiązaniu z automatycznymi systemami nawadniającymi) i prac na zewnątrz budynku. Systemy, nazywane domowymi, mogą być również stosowane w budynkach hotelowych, przemysłowych i biurowych, gdyż na rynku dostępne są elementy systemowe (filtry, centrale deszczowe) umożliwiające obsługę również i takich obiektów. Zasada działania systemów domowych, stosowanych w obiektach większych, jest jednak identyczna jak tych zastosowanych w domach jednorodzinnych.

Na większości terytorium Polski (Tereny nizinne) roczny opad kształtuje się na poziomie 500-600 mm, jedynie na terenach wyżynnych i górskich ilość ta zwiększa się aą do 1200-1300 mm; na terenach nadmorskich deszczu spada rocznie ok. 800-900 mm. Powyższe ilości wskazują, iż Polska należy do krajów posiadających niedobór wody opadowej. Wzrasta deficyt wody czystej, a zwiększające się zanieczyszczenie środowiska sprawia, iż kosztu jej uzdatnienia wzrastają z roku na rok. Staje się więc pewne, iż w latach kolejnych ceny wody będą systematycznie rosły, a co za tym idzie – poszukiwanie nowych sposób jej oszczędzania oraz wykorzystywania deszczówki staje się tematem naglącym.

Korzyści wynikające z używania wody deszczowej:

  • Oszczędzamy pieniądze, zużywając mniej wody wodociągowej, przez co jesteśmy bardziej niezależni od dostawców wody i nie narażamy się na systematyczne wzrosty cen.
  • Pranie odzieży jest bardziej efektywne i pozwala na zmniejszenie ilości używanego proszku nawet o 50%, zapobieganie odkładaniu się kamienia w pralkach, a także zapobieganie odkładaniu się kamienia w toaletach.
  • Miękka deszczówka zawiera mniej kamienia i jest szczególnie korzystna dla roślin
  • Aktywnie przyczyniamy się do ochrony środowiska i oszczędzamy cenne zapasy wody podziemnej
  • Unikamy podatków związanych z odprowadzeniem niewykorzystanej deszczówki do sieci kanalizacyjnej
  • Dzięki gromadzeniu deszczówki na miejscu – do ponownego jej wykorzystania – mniej obciążamy system kanalizacyjny. Deszczówka nie jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji, co pomaga zredukować miejscowe podtopienia

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej staje się powoli koniecznością. Rosnące ceny za wodę pitną, wchodzący w kolejnych miastach coraz szerzej w życie tzw. podatek deszczowy, a także aspekty ekologiczne ukierunkowują nasze myślenie na sięganie po systemy wykorzystania wody deszczowej.

Systemy gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej zdobywają sobie coraz liczniejsze rzesze zadowolonych użytkowników w naszym kraju. Dobrze dobrany, zaprojektowany i wykonany system daje wymierne oszczędności i pozwala znacząco uniezależnić się od dostawców wody i odbiorców ścieków.

Odpowiednio obliczony, dobrany i zamontowany system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej może służyć na lata i dawać wiele satysfakcji jej użytkownikom. Na całe szczęście dostępne są już w naszym kraju firmy, które oferują wiedzę i produkty umożliwiające wykonanie wysokiej jakości systemów. I tylko takim firmom warto zlecić wykonanie doboru i montażu, aby nie narazić się na późniejsze ewentualne awarie elementów systemu.