Biologiczne oczyszczalnie SOLIDO

SOLIDO REWATEC

[Zobacz galerię] [Zobacz katalog]

Biologiczna oczyszczalnia ścieków SBR, pracująca na sprężonym powietrzu, z wyposażeniem technicznym w  specjalnej obudowie. W przypadku tradycyjnych oczyszczalni SBR, wyposażenie techniczne, takie jak dmuchawa czy zawory magnetyczne, jest umieszczone w skrzynce sterującej. Montuje się ją w domu lub w ogrodzie, co powoduje, że „brzęczenie” dmuchawy czy „stukanie” zaworów często zakłóca spokój mieszkańców. W przypadku SOLIDO jest inaczej – wszystkie części mechaniczne są bezpiecznie zamontowane pod specjalną osłoną na zbiorniku. Dzięki temu nie powodują one żadnych zakłóceń. Umożliwia to nie tylko spokojny sen, ale jest także niezwykle efektywne: umieszczenie wyposażenia technicznego pod obudową SOLIDO powoduje, że uciążliwe układanie długich węży doprowadzających sprężone powietrze jest zbędne, a równocześnie nie występują zbędne straty ciśnienia. Dzięki temu obniża się koszty instalacji oraz użytkowania! SOLIDO – to spokojny sen, a także oszczędność kosztów i energii!

1

Szambo to historia

Ścieki są to wody zużyte, które powstają w wyniku działalności bytowej i produkcyjnej człowieka oraz wody opadowe i roztopowe odpływające do kanalizacji lub zbiorników zamkniętych z terenów zagospodarowanych. Odbiornikiem ścieków mogą być wody powierzchniowe płynące i stojące, a także gleba. Dlatego też sposób oczyszczenia ścieków bytowych, a następnie jakość wody odpływającej z oczyszczalni są jednymi z kluczowych zagadnień związanych z ochroną środowiska, zdrowia i życia ludzi.

Opis pracy oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków SBR (na przykładzie Fluido) wyposażona jest w sekwencyjny reaktor biologiczny (SBR): zmagazynowane w osadniku wstępnym surowe ścieki są stopniowo przesyłane do komory oczyszczania biologicznego, która zawiera mikroorganizmy (osad czynny). W procesie czyszczenia wyodrębnione są dwa etapy: etap buforowania i magazynowania osadu ściekowego oraz etap SBR. Pełen cykl oczyszczania jednej partii ścieków trwa ok. 8 godzin -w tym czasie przez 6 godzin trwa napowietrzanie, a przez 2 godziny sedymentacja. Cykl ten jest sterowany elektronicznym, programowalnym sterownikiem i można go w odpowiedni sposób dostosować do warunków lokalnych. Wartości robocze na sterowniku można optymalizować.

Podsumowanie

Dobór odpowiedniej oczyszczalni ścieków ma swoje późniejsze wieloletnie konsekwencje w kosztach jej eksploatacji, a także w jej serwisowaniu.Dlatego przy wyborze urządzenia należy zapoznać się szczegółowo z poziomem zużycia energii, koniecznymi przeglądami urządzeń, a także częstotliwością wywozu osadu. A więc – co już podkreślałem ostatnio – nie warto wybierać urządzeń pozornie tanich, które mogą okazać się kosztowne podczas wieloletniej eksploatacji. W kolejnym odcinku zajmiemy
się również oczyszczalniami bazujących na osadzie czynnym, ale tym razem – pracującymi na bazie sprężarek i pomp mamutowych. Przyjrzymy się również innym technologiom oczyszczania ścieków, a także porównamy efektywności procesów oczyszczania w połączeniu ze zużyciem energii urządzeń w tych oczyszczalniach zainstalowanych.